Web
Analytics

Aveți nevoie de noi?

Home/Despre noi/Aveți nevoie de noi?

Aveți nevoie de noi?

Nu știm dacă aveți nevoie de noi, dar întrebările/afirmatiile ce urmează se bazează pe experiența noastră dobândită în ani de implementări și sunt destinate a vă crea o imagine a problemelor întâlnite în alte companii și care au fost depășite prin implementarea soluțiilor propuse de noi. Dacă considerați că vă confruntați cu asemenea situații, puteti să luați în considerare o discuție cu specialiștii firmei noastre pentru propunerea unor soluții în vedrea remedierii disfuncționalităților constatate/îmbunatăţirea proceselor din cadrul companiei d-voastre.

 • aplicația pe care o folosiți este dezvoltată intern pentru firma d-voastră;
 • documentele se operează de mai multe ori (o factură este înregistrată și de către gestionar și de către departamentul financiar-contabil);
 • există o procedură manuală de import – export a documentelor între diversele aplicații folosite în firmă;
 • primiți informația cu întârziere, datorită faptului că nu sunt actualizate datele în aplicația financiar-contabilă/fișiere xls;
 • primiți informația cu întârziere, deoarece informațiile nu sunt în firmă, activitatea de evidență contabilă este externalizată;
 • frecvent aplicația de gestiune, financiar-contabilă nu funcționează;
 • obținerea unei situații este condiționată de intervenția furnizorului ( obținerea inchiderilor de lună poate fi efectuată doar de furnizorul aplicației);
 • când apare o problemă în sistemul informatic, sunteți pasați de la furnizorul de soluții hardware la cel de soluții software și invers;
 • nu puteți să urmăriți, pe fiecare utilizator în parte, modificările pe care  acesta le face în aplicație;
 • nu puteți să limitați accesul operatorilor doar la anumite funcții ale aplicației;

 • o parte din deciziile pe care le luați se bazează doar pe flerul/intuiția d-voastră deoarece nu dispuneți de informații contabile pe care să le fundamentați;
 • deciziile pe care le luați sunt bazate pe date prelucrate de către un operator în xls;
 • analizele pe care le faceți sunt bazate pe date prelucrate în fișiere xls;
 • deși desfășurați o activitate profitabilă, există probleme cu plata prestațiilor de la terți (fluxul de numerar);
 • obțineți o situație clară a profitabilității activității doar după data de 25 a lunii următoare;
 • aplicația ERP (Enterprise Resource Planing) nu este integrată (legată, interfațată) cu aplicația CRM;
 • raportele aplicației folosite nu pot fi modificate decât cu intervenția unui specialist, fapt ce presupune că aveți informația după un anumit timp (poate fi și o săptămână) și că veți plăti modificarea rapoartelor (de obicei se sună furnizorul soluției, se stabilesc cerințele, se realizează modificarea raportului și se achită contravaloarea prestației către acesta);
 • datele, rapoartele pot fi accesate doar din interiorul companiei;

 • nu dispuneți de o evidență clară și în timp real a stocului;
 • aveți probleme cu optimizarea stocului (stoc minim/maxim, stocuri cu mișcare lentă) și a comenzilor către furnizori;
 • nu dispuneți de o evidență clară și în timp real a soldului partenerilor (furnizori/clienți);
 • aveți probleme în a identifica cea mai bună ofertă de la furnizori;
 • aveți puncte de lucru și nu știți mai nimic sau foarte târziu, despre activitatea curentă a acestora (stocuri, vânzări, încasări, cheltuieli,etc);

 • aveți probleme în a identifica cel mai profitabil client, cu rulajul cel mai mare, cel mai bun platnic, cu cele mai mari/mici discounturi acordate;
 • evoluția vânzărilor  pe fiecare client în parte;
 • aveți probleme în gestionarea ofertelor/comenzilor primite de la clienți;
 • aveți probleme în a determina care sunt cauzele  care au condus la refuzul ofertelor lansate către clienți;
 • stiți câte oferte au fost refuzate, în ultimul trimestru, de către clienți?
 • clienții au întrebat dacă nu există posibilitatea să introducă comezile online, să vizualizeze stocurile online, să-și acceseze situația financiară online;
 • se introduc comenzile online, dar un angajat le operează în aplicația de facturare;
 • doriți să vă informați clienții asupra soldului (automat email, sms);
 • doriți să se blocheze facturarea către client la depășirea plafonului maxim sau la depășirea termenelor de plată;

 • ştiți care sunt vânzările realizate de către fiecare consultant de vânzări?
 • știți câți clienți noi a adus  un consultant de vânzări în luna curentă?
 • dar câte întâlniri noi a avut un consultant de vânzări în luna curentă?
 • știți care este rata de succes în a atrage un nou client sau lungimea ciclului de vânzare (din câți potențiali clienți se câștigă un nou client, din câte întâlniri se atrage un nou client)?
 • agenda consultantului de vânzări este pe caiet, nu într-o aplicație specializată;
 • preluarea comenzilor de la clienți, de către agenții de vânzare se face manual cu procesare ulterioară în sistemul informatic;
 • daca agenții de vânzări ar avea posibilitatea să preia comenzile de la clienți pe PDA-uri, ar scădea riscul neonorării comenzilor;
 • agenții de vânzări nu folosesc o soluție de tip SFA (Sales Force Automation) care permite o gestionare rapidă și eficientă a comenzilor de la clienți, a componenței soldului client, a încasărilor de la aceștia, etc;

 • aveți consumurile prea mari;
 • producția se realizează pe stoc, în funcție de ceea ce cred oamenii de la producție că este necesar;
 • există întreruperi în fluxul de producție datorate lipsei de materii prime sau stocul de materii prime este prea mare;
 • comenzile clienților se corelează manual cu comenzile de producție;
 • lansarea în producție se face după flerul/intuiția omului de la producție;
 • urmărirea costurilor cu manopera este foarte complicată;
 • rețetele sunt la inginerul de producție;
 • activitatea pe care o desfășurați este foarte complexă, aveți rețete cu peste 500 de repere;

Puntru că afirmațiile/întrebările enumerate de noi vă sunt cunoscute și vă confruntați cu ele, este recomandabil să contactaţi deparatamentul de vânzări al scribsoftware.

Activ