Web
Analytics

Productie

Home/Industrii/Productie

Productie

Firmele ce activează în sfera producţiei se confruntă permanent  cu presiunea realizării de produse de o calitate superioră, la anumite termene şi cu un control stric al costurilor de producţie. Datorită concurenţei acerbe, creşterea permanentă a cerinţelor din partea clienţilor, urmărirea strictă a întreg lanţului de aprovizionare, fluxului intern de producţie şi a întregului proces de vânzare, face ca administrarea unei astfel de activităţi să fie din ce în ce mai dificilă. Volumul mare de informaţii şi caracterul lor eterogen, diversitatea de echipamente necesare desfăşurări activităţii conduc la necesitatea implementării unei soluţii informatice care să integreze toate aceste operaţiuni într-o bază de date unitară, accesibilă şi uşor de interogat pentru extragerea informaţiilor necesare administrării activităţii.
O aplicaţie integrată pentru gestionarea eficientă a firmelor ce activează în sfera producţiei, trebuie să ofere:

 • o urmărire strictă a fluxului de aprovizionare,
 • să permită o urmărire eficientă a depozitului de materii prime şi produse finite;
 • gestionarea codurilor de bare pentru urmărirea produselor;
 • să reducă timpii necesari realizării invetarierii produselor din depozit;
 • să gestioneze eficient reţetele de fabricaţie (materiale, manoperă, semifabricate, deşeuri);
 • facilităţi precum înregistrarea produselor finite pe loturi, pe serii, pe termene de valabilitate;
 • gestiunea completă a transferurilor între sectiile de producţie şi depozite;
 • gestionarea eficientă a comenzilor de la clienţi şi a livrărilor către aceştia;
 • urmărirea completă a relaţiilor cu terţii;
 • managementul financiar;
 • contabilitatea costurilor.

Beneficiie oferite de o astfel de soluţie sunt:

 • urmărierea costurilor – urmărirea eficientă a tuturor departamentelor, secţiilor, punctelor de lucru, a centrelor de cost într-un mod unitar;
 • gestiunea reţetelor tehnologice – urmăriea acestora se realizează pe materiale componente, necesar de manoperă, semifabricate, produse reziduale rezultate din procesul de producţie. Gestionarea reţetelor se poate face liniar sau arborescent;
 • urmărirea producţiei – faptul că sistemul informatic permite urmărirea producţiei contribuie la creşterea eficienţei angajaţilor din producţie şi la reducerea timpilor necesari obţinerii acesteia;
 • organizarea producţiei – sistemul permite o gestionare eficientă a comenzilor de la client şi a stocului de materii prime, ceea ce permite o organizare eficientă a fluxului de producţie în baza comenzilor de la clienţi şi a stocurilor de materii prime existente în firmă;
 • gestionarea relaţiilor cu terţii – sistemul se integrează cu aplicaţii de tip CRM  şi SFA pentru o gestiune completă a clienţilor şi o urmărire eficientă a gradului acestora de satisfacţie, precum şi a serviciilor prestate post-vânzare.

Soluţii pentru producţie

Soluţiile noastre software oferă un control avansat al producţiei şi vin în întâmpinarea cerinţelor specifice ale firmelor ce activează în acest domeniu, chiar dacă acestea realizează producţie de serie sau unicat. Sistemele informatice dezvoltate pentru acest tip de firme oferă un grad ridicat de configurare a sistemului (verticale special dezvoltate pentru anumite activităţi de producţie), tehnologiile moderne utilizate permit procesarea unui volum ridicat de informaţii, alături de facilităţi precum  optimizarea stocurilor, gestionarea reţetelor de producţie, urmărirea costurilor pe centre de cost, optimizarea costurilor, urmărirea relaţiilor cu clienţii.

Soluţia ERP (Enterprise Resource Planing) – este nucleul activităţii de producţie și trebuie să conţină o bază unică de date care să ofere un sistem unitar de evidenţă, urmărire şi suport decizional a întregii activităţi a firmei. Sistemul ERP distribuit  şi implementat de către compania noastră vă permite un sistem de urmărire a întreg lanţului de achiziţie (compararea ofertelor furnizor, înregistrarea comenzilor furnizor, recepţionarea produselor), a mişcarilor din cadrul firmei (transferul acestora la punctele de lucru, intre gestiuni, consumurile interne), o evidenţă completă a stocurilor (stocurile fără mişcare, termene de valabilitate, serii, loturi), permite înregistrarea reţetelor tehnologice fie pe o structură liniară – fie arborescentă, o situaţie clară a soldului terţilor (urmărirea scadenţelor, a zilelor de credit, stabilire limită de credit, categorii de discount, grile personalizate de preţuri de vânzare), urmărirea vânzărilor pe agenţi, a realizării targetului de vânzări pe agent/punct de lucru/ firmă, urmărirea permanentă a costurilor, a veniturilor şi a profitabilităţii activităţii desfăşurate.
Soluţie CRM (gestiune relaţiilor cu clienţii)– trebuie să permită o evidenţă clară a întreg fluxului de atragere a unui nou client, pornind din faza de prospect până la încasare, precum şi a relaţiei ulterioare cu acesta. Soluţiile CRM implementate vă permit evidenţa completă a relaţiei cu clienţii, o vedere de ansamblu a relaţiei cu clientul sau potenţialul client, o urmărire permanentă a incidentelor, o evidenţă completă a activităţilor întreprinse de oamenii de vânzări. Integrarea aplicaţie CRM cu cea ERP (Enterprise Resource Planing) permite reducerea costurilor de operare, reducerea termenelor de livrare, o evidenţă detaliată a relaţiei cu clienţii d-voastră.
Soluţie SFA (automatizarea forţei de vânzare)– trebuie să permită înregistrarea automată a tranzacţilor ce vizează relaţia cu clienţii (comenzile, încasările, etc) precum şi să ofere suport informaţional în cadrul procesului de atragere a clientului până la informaţii legate de rulajele realizate cu acesta, a soldului, a politicilor de preţ. Soluţia SFA comercializată permite urmărirea tuturor acestor aspecte din relaţia cu clienţii d-voastră, oferindu-vă un sistem integrat cu aplicaţia ERP (Enterprise Resource Planing) pentru reducerea erorilor de operare, reducerea termenelor de livrare, optimizarea stocurilor, a fluxurilor de numerar.

Soluţie BI (soluţii de raportare inteligente) – soluţia de business inteligence oferită de către compania noastră vă ajută în procesul decizional, oferindu-vă informaţii structurate sub formă de rapoarte, dashbord-uri, afişări a informaţiei sub formă de chart – uşor de urmărit şi care vă permit o mare flexibilitate în ordonarea şi gruparea informaţiilor, necesare fundamentării deciziilor, elaborarii de previziuni, scenarii de tipul „what if”.
Soluţie de e-Commerce – în situaţia în care produsele comercializate de către compania d-voastră se pretează şi comerţului online, se poate realiza integrarea sistemului cu portalul web pentru facilitatea accesului clienţilor la produsele comercializate. Prin intermediul portalului clienţii pot vizualiza produsele, descrieri ale acestora, pot vizualiza stocul existent în firmă  iar administratorul de sistem poate să adauge produse noi în sistem, să gestioneze politica de preturi, etc.
Echipamente Producţie – pentru automatizarea proceselor în cadrul firmelor de producţie este necesară implementarea unor soluţii hardware combinate cu aplicaţii care să permită o gestiune eficientă a depozitului, să asigure un sistem de preluare şi urmărire a comenzilor de la clienţi, să ofere suport informaţional în cadrul procesului de vânzare. Echipamentele aplicabile acestui domeniu de activitate sunt formate din terminale mobile şi fixe, imprimante de coduri de bare, scanere, utilizarea tehnologiilor cu coduri de bare sau RFID pentru identificarea produselor, aplicatoare de etichete.

Activ