Web
Analytics

Service Auto

Home/Industrii/Service Auto

Service Auto

Concurenţa ridicată din domeniul serviceurilor independente cât și a distribuitorilor (comercianţi de vehicule), creşterea pretenţiilor clienţilor, presiunea tot mai ridicată asupra preţurilor practicate, face ca această activitate să fie una extrem de dificilă şi să necesite o atenție deosebită legată de urmărirea costurilor, păstrarea unor marje satisfăcătoare, gradul de satisfacţie al clientului, evoluţia firmelor concurente şi nu în ultimul rând, legislaţia specifică acestui domeniu de activitate. Datorită acestor factori care se exercită permanent în piaţă şi care necesită permanent o atenţie deosebită din partea managementului firmei, se recomandă implementarea unor soluţii software pentru controlul activ al activităţii desfăşurate de către companie.
O soluţie software pentru un management eficient al activităţii de service auto trebuie să ofere:

 • un sistem de programare şi urmărire a clienţilor în service;
 • posibilitatea de emitere a ofertelor şi gestionarea acestora;
 • un sistem care să permită înregistrarea autovehiculelor (serie auto, serie motor, număr înmatriculare, culoare, capacitate cilindrică, putere, etc);
 • un sistem de avertizare legat de expirarea inspecţiei ITP (oferă posibilitatea atragerii atenţiei clienţilor că urmează ca aceasta să expire şi să se propună o programare pentru efectuarea inspecţiei periodice);
 • preluarea clienților în service şi emiterea documentelor conform legislaţiei în vigoare care atestă acest fapt;
 • să permită înregistrarea lucrărilor, a timpilor necesari realizării lucrării cât şi a preţului acesteia, în funcţie de timp şi complexitate;
 • o evidenţă strictă a lucrărilor şi pieselor, pe fiecare lucrare/deviz în parte;
 • o evidenţă clară a istoricului intervenţiilor realizate asupra unui autovehicul;
 • urmărirea manoperei pe fiecare angajat în parte, pentru determinarea eficienţei acestora;
 • o urmărire strictă a pieselor de schimb, atât în depozit dar mai ales a celor trimise în hală;
 • un sistem flexibil de emitere a documentelor în concordanţă cu cerinţele clientului;
 • un sistem de urmărire distinctă a beneficiarilor de lucrări şi a plătitorilor (cazul firmelor de asigurare);
 • să permită preluarea de informaţii din sistemul Audatex sau altele similare acestuia.

Un astfel de sistem software trebuie să vă ofere următoarele beneficii:

 • un control stric al stocului şi evidenţa mişcării pieselor de schimb şi a lucrărilor în care acestea au fost incluse;
 • creşterea gradului de fidelizarea a clientului, prin oferirea de servicii suplimentare (sistem de avertizare expirare inspecţie ITP);
 • creşterea productivității muncii – datorită urmăririi lucrărilor pe fiecare angajat se crează o presiune suplimentară asupra acestora;
 • un control strict al lucrărilor efectuate asupra autovehiculului;
 • un control strict al costurilor – ceea ce permite determinarea justă a costurilor fiecărei lucrări şi determinarea prețului corect pentru serviciile prestate;
 • o evidenţă a garanţiilor – datorită sistemului aveţi posibilitatea să urmăriţi atât garanțiile acordate pieselor folosite cât şi a garanţiei la serviciile de reparaţii executate.

Soluţii pentru Service Auto

Soluţiile noastre software care se adresează acestui domeniu de activitate, sunt soluţii flexibile, adaptabile diverselor situaţii particulare, cu un motor de rapoarte puternic ce permite evidențierea tuturor activităţilor din cadrul firmei. Pentru un grad ridicat de eficienţă şi creştere a productivităţii angajaţilor este necesară integrarea sistemului de evidenţă a serviceului auto cu un sitem ERP.

Soluţia ERP (Enterprise Resource Planing) – este nucleul activităţii şi trebuie să conţină o bază unică de date care să ofere un sistem unitar de evidenţă, urmărire şi suport decizional a întregii activităţi a firmei. Sistemul ERP distribuit  şi implementat de către compania noastră vă permite un sistem de urmărire a întreg lanţului de achiziţie (compararea ofertelor furnizor, înregistrarea comenzilor furnizor, recepţionarea produselor), a mişcarilor din cadrul firmei (transferul acestora la punctele de lucru, între gestiuni, consumurile interne), o evidenţă completă a stocurilor (stocurile fără mişcare, termene de valabilitate, serii, loturi), o situaţie clară a soldului terţilor (urmărirea scadenţelor, a zilelor de credit, stabilire limită de credit, categorii de discount, grile personalizate de preţuri de vânzare), urmărirea vânzărilor pe agenţi, a realizării targetului de vânzări pe agent/punct de lucru/ firmă, urmărirea permanentă a costurilor, a veniturilor şi a profitabilităţii activităţii desfăşurate.
Soluţie CRM (Customer Relationship Manager)– trebuie să permită o evidenţă clară a întreg fluxului de atragere a unui nou client, pornind din faza de prospect până la încasare, precum şi a relaţiei ulterioare cu acesta. Soluţiile CRM implementate vă permit evidenţa completă a relaţiei cu clienţii, o vedere de ansamblu a relaţiei cu clientul sau potenţialul client, o urmărire permanentă a incidentelor, o evidenţă completă a activităţilor întreprinse de oamenii de vânzări. Integrarea aplicaţiei CRM cu cea ERP permite reducerea costurilor de operare, reducerea termenelor de livrare, o evidenţă detaliată a relaţiei cu clienţii d-voastră.
Echipamente Service Auto – pentru automatizarea proceselor în cadrul acestor firme  este necesară implementarea unor soluţii hardware combinate cu aplicaţii care să asigure un sistem de preluare şi urmărire a stocurilor de piese de schimb, a lucrărilor executate pe fiecare maşină în parte. Echipamentele aplicabile acestui domeniu de activitate sunt formate din terminale mobile, imprimante termice, cititoare de coduri de bare.

În situaţia în care activitatea desfăşurată de către compania d-voastră cuprinde şi activitatea de comercializare piese de schimb , vă rugăm să accesaţi şi pagina dedicată soluţiilor pentru distribuţie.

Activ