Web
Analytics

Management de proiect

Home/Servicii/Management de proiect

Management de proiect

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

Pentru creşterea gardului de succes a proiectelor gestionate şi implementate de către compania noastră vă oferim un management de proiect transparent pentru elaborarea, urmărirea, dezvoltarea, testarea, implementarea cerințelor d-voastră, cu resursele alocate iniţial proiectului şi la termenul convenit. Managementul proiectelor vă permite o informare permanentă legată de proiectul dezvoltat pentru d-voastră. Aceste informaţii pot fi legate de problemele apărute în cadrul proiectului, de solicitările noi apărute, de soluțiile prezentate și implementarea acestora în proiect, după primirea acordului d-voastră.

Managemetul de proiect cuprinde o serie de etape şi procese necesare transformării unei cereri într-un produs funcţional.

Analiza proceselor/cerinţelor de business – constă în discuţii necesare familiarizării noastre cu cerinţele specifice ale proiectului. Aceste discuţii sunt foarte importante pentru întregul proces deoarece dacă informaţia prezentată/percepută nu este corectă va conduce la disfuncţionalităţi majore în cadrul proiectului. De aceea este foarte important ca în cadrul acestei etape să fie consultate toate nivelele de utilizatori ce urmează să interacţioneze cu proiectul.

Recomandarea soluţiilor/tehnologiilor folosite – este etapa în care se stabilesc soluţiile utilizate, pentru realizarea cerinţelor formulate în etapa anterioră. Această etapă vizează determinarea tehnologiilor folosite (baza de date, limbajul de programare, etc.), a documentaţiei de specialitate (specificaţiile proiectului), stabilirea echipei care va colabora la realizarea proiectului.

Dezvoltarea/implementarea proiectului – în această etapă se trece la dezvoltarea proiectului, realizându-se cerinţele stabilite în fazele iniţiale ale acestuia. Este necesar să se acorde o importanţă ridicată urmăririi proiectului prin discuţii şi prezentări regulate cu beneficiarul. Aceste întâlniri au rol de urmărire dar şi de familiarizare a beneficiarului cu facilităţile implementate în proiect.

Testarea soluţiei dezvoltate/implementate – vizează instalarea la beneficiar a aplicaţiei şi testarea împreună cu beneficiarul a facilităților oferite de către aceasta şi a concordanţei cu cerinţele iniţiale ale proiectului. Este foarte importantă implicarea în procesul de testare a tutror utilizatorilor proiectului.

Punerea în funcţiune  – este faza proiectului în care se realizează punerea în funcţiune a soluţiei dezvoltate/implementate, aceasta funcţionând în regim normal de utilizare. Cel mai probabil în prima perioadă se vor constata diverse nefuncţionalităţi care printr-o strânsă colaborare dintre furnizor şi beneficiar trebuie să fie rapid rezolvate. Cu cât testarea soluţiei în faza precedentă a fost mai riguroasă, cu atât  problemele apărute la darea în folosinţă a proiectului vor fi mai puţine.

Finalizarea proiectului – este ultima etapă din cadrul procesului, prin care se determină conformitatea soluţiei dezvoltate cu cerinţele iniţiale ale proiectului. Este foarte important ca proiectul să fie realizat în termenii financiari stabiliţi iniţial iar predarea acestuia să se facă la data prevăzută in contract.

În cadrul proiectelor de dezvoltare/implementare a soluţiilor software se constată frecvent o depăşire a bugetului alocat iniţial precum şi o întârziere a termelor de predare convenite. Aceste situaţii sunt o consecință, fie a unor solicitări suplimentare ale beneficiarului faţă de cerinţele inițiale, fie a unei analize/planificări defectuase a proiectului (subevaluarea consumului de resurse necesare realizării proiectului, subevaluarea echipei necesare realizării proiectului). Aceste situaţii se întâlnesc atunci când nu are loc o analiză temeinică a cerinţelor proiectului.